Blogiin

Tredean innovaatioseteli - erot ja yhtäläisyydet Tekesin seteliin

Innovaatioseteli – avoimesti, älykkäästi yhdessä

Osallistuin tänään Tampereella Tredea Oy:n eli Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiön infoon heidän innovaatiosetelistään.

Tredea pilotoi nyt omaa seteliään ja he ovat pyrkineet luomaan tästä mahdollisimman digitaalisen haku- ja raportointiprosessin. Tavoitteena on saada syntymään uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja, eikä pelkästään Tampereen alueelle vaan aktivoida valittuja toimialoja laajemminkin. Samalla halutaan tietysti pilotoida, miten kevyempiä yritystukia voisi operoida mahdollisimman automatisoidulla hakuprosessilla.

Tredean setelistä kiinnostuneita yrityksiä varten vedän tässä yhteen eroja ja yhtäläisyyksiä Tekesin innovaatioseteliin.

Tredean innovaatioseteli on suunnattu yrityksille, jotka kehittävät uutta jollain näistä toimialoista/teemoista:

  • älykäs liikkuminen ja liikkuminen palveluna
  • hyvinvointi- ja terveysteknologia
  • teollisuuden uudistuminen
  • Internet of Things
  • muut älykkään kaupungin ratkaisut.

Seteliä hakeva yritys voi Tredean prosessissa olla minkä muotoinen tahansa, myös toiminimi-yritys voi hakea. Keskeistä on, että yritys tarvitsee ulkopuolista apua nimenomaan "uusiin avauksiin": eli uuden liiketoiminnan, innovaation, kasvun ja/tai kansainvälistymisen edistämiseen. Tämä "uuden" elementti oli vahvasti mukana tredealaisten viestinnässä setelihankkeiden painopisteenä.

Tredean Tampere-keskeisyydestä huolimatta hakijayrityksen (tai palveluntarjoajan) kotipaikka ei tarvitse olla Tampereen alue, vaan mikä tahansa suomalainen sijainti käy kummallekin. Tämä tuki on myös de minimis -alaista tukea ja Tekesistä poiketen, hakijan tulee tehdä oman de minimis -tilanteen eli saadun tuen määrästä erillinen liite hakuprosessissa.

Hakeminen tapahtuu oman Katso-tunnuksen avulla Tredean palveluportaalissa. Siellä kerrotaan yrityksen taustat sekä valitaan palveluntarjoajien ko. valmiiksi tuottamista palvelupaketeista setelin käyttökohde. Seteliä voi käyttää näihin palveluihin niiden summien mukaan, eli omaan tarpeeseensa voi poimia esim. yhden 2000 euron palvelupaketin ja toisen 3000 arvoisen paketin.

Setelin tuki on enintään 5000 € ja Tekesistä poiketen, ALV jää setelin hakijayrityksen maksettavaksi. Tredea ei siis ole itse palvelun tuottaja, vaan palvelujen välittäjä - ikään kuin match maker, joka tukee kehittämistä. Palveluntarjoajalta edellytetään rekisteröitymistä tilaajavastuu.fi palveluun sekä etukäteistä oman tarjonnan tuotteistamista Tredean palveluportaaliin. Tarjonta on esillä tässä osoitteessa: https://parastapalvelua.fi/yritys/hankkeet/innovaatioseteli

Tredean setelin hakeminen ja raportointi tehdään sähköisesti täällä: https://parastapalvelua.fi/yritys/

Lisätietoja Tredean sivuilta sekä esim. tästä uutisesta tai tästä Tredean kalvosetistä.

Ja aina voit soittaa meille ja kysyä lisää!

Outi Ihanainen-Rokio, p. 0405008481

Blogiin
Lue lisää